ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม เวทีที่ 5 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เปลี่ยนเป็น ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม ​โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้​เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่และพื้นที่จอดรถในกิจกรรมของหน่วยงาน​โครงการจึงปรับเปลี่ยนสถานที่ไปจัดประชุม  เวทีที่ 5 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. จากเดิม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร​ เปลี่ยนเป็น ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้บริเวณหน้างาน​ “ขออภัยในความไม่สะดวก”

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

Array

Scroll Up