สนข. ร่วมงานเสวนา “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย”

สนข. ร่วมงานเสวนา “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย”
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานเสวนา “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเสวนา โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ทั้งนี้งานเสวนา “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย” จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดระนองเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง

Scroll Up