สนข. เตรียมเดินหน้าทำประชาพิจารณ์โครงการแลนด์บริดจ์

สนข. เตรียมเดินหน้าทำประชาพิจารณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge)

Cr. #ThaiPBS ข่าวค่ำมิติใหม่

 

Scroll Up