เปิดเมือง-แลนด์บริดจ์ ปลุก ‘อสังหาฯ-ที่ดิน’ ระนองบูมสนั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลจากการเปิดเมือง-เปิดประเทศ รับคนเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบิ๊กโปรเจ็กต์แลนด์บริดจ์ หรือโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน เส้นทาง ‘ชุมพร-ระนอง’ ปลุกเศรษฐกิจระนองเคลื่อนไหวคึกคัก ทั้งการเข้ามาลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ในพื้นที่ จากที่มีกำลังแรงงานไทยและเพื่อนบ้านพร้อมรองรับ การเปิดขายที่พักอาศัยของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการประกาศซื้อขายที่ดินที่เกิดขึ้นหนาตา ทั้งแปลงใหญ่-เล็ก อาทิ ที่ดิน 26 ไร่ ไร่ละ 800,000 บาท ที่ตำบลราชกรูด ขายที่ดินติดถนนใหญ่ ใกล้ท่าเรืออเนกประสงค์ ราคา 22,000,000 บาท ขายที่ตำบลปากนํ้า ขายที่ดินสวย ติดถนนเพชรเกษม 4 เลน ราคา 5,500,000 บาท ขายที่ตำบลทรายแดง หรือที่ดินบนเกาะพะยาม ติดถนนเส้นหลักราคา 1,000,000 บาท ที่ดินเปล่าเหมาะทำธุรกิจ-ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า กิจกรรมการซื้อขายที่ดิน และโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัย รวมทั้งการเข้ามาลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ ที่กลับมาคึกคักในพื้นที่จังหวัดระนอง ทราบว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานที่มีรองรับการตั้งโรงงาน อีกทั้งข่าวและกระแสการสร้างท่ารือนํ้าลึกแห่งใหม่ตามโครงการแลนด์บริดจ์ระนอง-ชุมพร ส่งผลมีการเคลื่อนไหว เรื่องการซื้อขายที่ดินในจังหวัดระนองเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปิดขายของโครงการหมู่บ้านที่พัก อาศัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากกกระแสข่าวจากทางรัฐบาลว่า จะมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่มีความคืบหน้า โดย สนข.ได้จัดทำโครงการศึกษา การจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน)

โดยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในเรื่องของสภาพการขนส่งและปัญหาในการขนส่งสินค้า ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมาประกอบการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ของประเทศไทยต่อไป

 

การสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งล่าสุด เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา และแนวคิดในการจัดทำแผนฯ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางและท่าเรือชายฝั่ง เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC ไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC กลุ่มตะวันออกกลาง และยุโรปรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน

แต่การฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก็สร้างผลกระทบ นายสมชาย หัสจักร ประธานศูนย์เรียนรู้ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เปิดเผยว่า หลังที่มีข่าวเกี่ยวกับโครง การแลนด์บริดจ์เชื่อมระนอง-ชุมพร ทำให้กลุ่มนายทุนจากต่างพื้นที่เข้ามาติดต่อ หาซื้อที่ดิน ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันด้านจังหวัดระนอง ขนาด 100-5,000 ไร่ ตั้งแต่เขตพื้นที่ อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ และ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของท่าเรือระนองตามแผนแลนด์บริดจ์เชื่อมชุมพร-ระนอง โดยนายทุนต้องการหาพื้นที่ที่ใกล้กับโครงการมากที่สุด เพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ ไว้รองรับ

เรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างมาก เนื่องจากเมื่อนายทุนสามารถเข้ามากว้านซื้อและรวมเป็นที่ดินแปลงใหญ่ได้ ก็จะปักรั้วทำแนวอาณาเขตรอบที่ดินแปลงใหญ่ เกิดการปิดกั้นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ใช้เป็นประจำ

โดยในพื้นที่ ต.ม่วงกลวง นายทุนเข้าล้อมรั้วปิดทางที่ใช้เป็นประจำ ทำความเดือดร้อนชาวบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านการท่องเที่ยวชุมชน จนต้องเป็นตัวแทนทำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนไปยังผู้ใหญบ้าน อบต. อำเภอ จนถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาของชาวบ้านโดยด่วน

เปิดเมือง-แลนด์บริดจ์ ปลุก ‘อสังหาฯ-ที่ดิน’ ระนองบูมสนั่น

Scroll Up