สนข. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Global Value Chain & Trade Facilitation ครั้งที่ 1/2566

สนข. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Global Value Chain & Trade Facilitation ครั้งที่ 1/2566

นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Global Value Chain & Trade Facilitation ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าสรุปผลการดำเนินงานของ สรท. ด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าปี 2565 รวมทั้งแผนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าในปี 2566 รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลของ CLMVT Multimodal Transport in the Next Normal : “รุกรวดเร็ว รถรางเรือลิ้งค์” นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งเป็นแผนงานสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในปี 2566 และประเด็นหารือโดยภาคเอกชนเพื่อดำเนินการร่วมกัน โดย สนข. ได้นำเสนอความคืบหน้าการศึกษาโครงการ Landbridge และการใช้ประโยชน์จากรถไฟลาว-จีน

Scroll Up