ความก้าวหน้าโครงการ

สนข. จัดเวที Market Sounding เปิดรูปแบบการลงทุน พร้อมชวนเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์

4 June 2024

อ่านต่อ

สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

22 August 2023

อ่านต่อ

สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

22 August 2023

อ่านต่อ

สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

22 August 2023

อ่านต่อ

สนข.จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร” ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Landbridge

8 August 2023

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดระนอง

21 June 2023

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดชุมพร

21 June 2023

อ่านต่อ

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Landbridge

18 May 2023

อ่านต่อ

ผอ. สนข. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

2 May 2023

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ

2 May 2023

อ่านต่อ

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า

24 April 2023

อ่านต่อ

สนข.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

24 April 2023

อ่านต่อ

Scroll Up