วีดิทัศน์ Land Brigde การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation Working Group: TPTWG52)

วีดิทัศน์ Land Brigde การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation Working Group: TPTWG52)

 

 

Scroll Up